Wat gaat er met u gebeuren als u ouder word?

Hier treft u nieuws oproepen en mededelingen van het van Liefdenetwerk


Wat gaat er met u gebeuren als u ouder word?

Berichtdoor liefdenetwerk » zo 02 maart 2014, 08:46
Like als ook jij vindt dat er niet moet worden bezuinigd op het welzijn van de Nederlander en oudere medemensen..jpg


ZWANENBURG Twee inwoners uit Zwanenburg hebben zich zaterdagmiddag aan een brug vast laten ketenen als protest tegen de dreigende sluiting van verzorgingstehuis Eigen Haard.

Duizenden ouderen krijgen binnenkort te horen dat ze niet kunnen blijven wonen in hun verzorgingstehuis. Zeker dertien verzorgingstehuizen zijn al gesloten, en in nog eens tachtig andere locaties is sluiting aangekondigd, blijkt uit de alarmerende inventarisatie van de NOS.

De landelijke trend is dat door het beleid van de regering Rutte (geldverspilling, wanbestuur , geldgewin zelfverrijking corruptie en valse beloftes en kiesbedrog) er steeds meer word wegbezuinigd. Rutte is en dat is gebleken niet capabel en heeft er een puinhoop van gemaakt. Op tal van lijstjes staat Nederland helemaal onderaan. Nederland is en ook mede door de instroom en kosten van ruim minstens 200 000 baanlozen armer geworden, steeds meer mensen zijn hun baan kwijt, en Nederland is internationaal sterk in in aanzien gedaald vanwege de tanende economie, de slechte zorg voor ouderen en zieken. De Zorgtop is onder het kabinet van premier Rutte alsmaar rijker en slokt jaarlijks honderden miljoenen op, en binnen de AWBZ worden miljarden uitgegeven waarvan een groot deel verdwijnt in de zakken van mensen die winst maken over de ruggen van de zieke medemens en over de ruggen van de burger u, de premie en belastingbetaler..

De inventarisatie laat zien dat de ontmanteling van verzorgingstehuizen in gang is gezet. In de komende vijf jaar zullen naar verwachting in totaal zo'n 800 van de 2000 verpleeg- en verzorgingstehuizen verdwijnen, berekende bureau Berenschot. Dat komt doordat ouderen in de toekomst worden gedwongen langer thuis te blijven wonen en alleen mensen die zware zorg nodig hebben nog terechtkunnen in een verpleeghuis omdat de kosten niet meer te betalen zijn doordat het systeem berust op geldgewin en er teveel geld verdwijnt naar de Zorgtop en de Pharma-industrie.
.
Afbeelding

Eigen Haard denk aan de Eigen Beurs

:!: Eigen Haard Amsterdam is een voorbeeld uit duizenden en heeft om kosten te sparen en meer winst te maken besloten de locatie te sluiten waar ouderen al heel lang wonen. Dit heeft voor veel onrust gezorgd in het dorp maar ook door de tv uitzendingen en massa publiciteit in kranten en op internet is paniek ontstaan in heel Nederland.

Het sluiten van steeds meer afdelingen en locaties in Nederland agv Rutte beleid betekent voor de bewoners dat ze moeten verhuizen. Of naar een ander verzorgingstehuis, of weer zelfstandig wonen met een thuiszorgpakket.

Dat zorgt op veel locaties voor angst en onrust onder ouderen en hun familie. Vaak hebben bewoners van een verzorgingstehuis weinig familie en een laag inkomen, en voelen ze zich onveiliger als ze niet in een beschermde omgeving wonen.

Steeds meer mensen vrezen ook na reportages in de telegraaf...dat er binnenkort vrijwel geen geen plek meer is in een zorginstelling of verpleeghuis door de enorme tekorten en wachtlijsten en het beleid van Rutte, immers komen er steeds meer ouderen bij die zorg behoeven a.g.v. de vergrijzing, en door het beleid van de regering Rutte worden steeds meer ouderen en zieken aan hun lot overgelaten of moeten steeds langer wachten tot ze eindelijk geholpen worden.

Een schrikbarende trend is dat steeds meer ouderen eerder komen te overlijden( 25 procent sedert 2009) door gebrek aan goede zorg en door medicijnen van slechte kwaliteit, en de regering Rutte wil de zorgsector meer vrijheid geven op het gebied van de euthanesie (zelfdoding) waarbij duidelijk is dat dit een ontwikkeling is die uitermate verwerpelijk ,inhumaan en in strijd met de mensenrechten is.

Voorbeelden;

Mw A Wachtte al 4 maanden om aan haar hart geopereerd te worden, ze had adervernauwing, hartklachten en een gaatje in haar hart, eerst na 6 maanden werd ze geholpen, ze kreeg geen thuiszorg, en ze moest veel extra kosten betalen van haar magere pensioen. De meeste bejaarden in de flat waar ze woonde hadden nauwelijks geld om naast brood ook vlees en fruit en andere voedingsmiddelen te kopen.

Dhr B , is 89 en heeft een heel leven lang gewerkt en premies betaald maar word nog maar een keer per week en wel snel gewassen, door slecht betaalde uitzendkrachten, steeds een andere en die zijn erg jong, de vaste krachten zijn ontslagen, hebben een burn out en zijn overspannen. Intussen incasseert de directie die er in een mooi pak en een rose hemd bij loopt een miljoen extra en doet er alles aan om de zorginstelling te promoten en de wereld wijs te maken dat alles meer dan koek en ei is in de zorginstelling. Op de regionale tv verschijnt een mooie reportage waarin te zien is hoe de ouderen in zijn instelling heel goed worden verzorgd met alle liefde en respect en er werkelijk van alles te doen is( de reportage is dan ook fors geld voor betaald) , maar achter de schermen zit het hele personeel samen met tieners in spoedoverleg, crisis na crisis omdat ze het niet meer aankunnen en er weer mensen zijn overleden a.g.v. een ongeluk.

De schaamte en angst om ontslagen te worden maakt dat veel mensen die in de zorgsector werken de mond niet durven open te doen, er zijn ook heel wat mensen( veel CDA stemmers, PVDAers en VVders ) die denken en beweren dat de zorg prima geregeld is in Nederland en de beste is van heel de wereld .

MW C, 89 jaar kan zelfstandig nauwelijks nog leven, ze krijgt door het geld en plaatsgebrek ondanks een zwaar ziektebed geen verpleging maar moet in een aanleunwoninkje blijven, ze kan in haar eentje geen boterhammen smeren en eten, uitzendkrachten komen even snel de kamer op en brengen een bordje met eten, rennen snel weer door naar de volgende. De zieke bejaarde zit daar dan alleen, en doordat personeel soms ook nog onaardig is, worden de eenzame ouderen depressief. Ze krijgen pillen voorgeschoteld en vaak op gedrongen zoals Valium. Steeds meer ouderen komen dan ook door een ongeval in het ziekenhuis, als ze de heup of een been hebben gebroken in versufte toestand a.g.v. de valium en andere medicijnen , dat gebeurt ook in veel zorginstellingen waar geen goede voorzieningen zijn zoals drempelvrije kamers etc, en er te weinig of helemaal personeel is dat goed voor de ouderen zorgt. In veel gevallen word er niet eens meer een arts gebeld als de bejaarden ziek op bed liggen, omdat er maar een enkele te druk bezette arts is voor honderden bejaarden.

Mw D, 64 jaar , werd op straat van haar pas beroofd door een bende veelplegers en zwaar mishandeld. De ambulance kwam eerst 15 minuten later. De regering Rutte laat dergelijke misdadigers er met een lichte taakstraf van afkomen, daardoor is de landelijke trend dat de misdaad met 35 procent is gestegen en dat steeds meer ouderen slachtoffer worden van geweld en diefstal.

MW F, 89 jaar, zwaar depressief en al jaren lang ziek en verpleegd zonder kans op herstel, ze wil een einde aan haar leven omdat ze geen aandacht krijgt en er steeds onaardig tegen haar gedaan word, VVD ers beweren dat ouderen een kostenpost en last zijn, ze krijgt hulp en mag d.m.v. een gif drankje van de arts het leven verlaten, alles zou volgens de wet goed zijn geregeld,dat beweren de directie, en de arts maar er is geen enkele wet die dit kan rechtvaardigen, immers is mw F , dement en mag haar verzoek niet als rechtsgeldig worden betracht, toch gebeurd het en steeds vaker dat zieke ouderen hulp krijgen om uit het leven te stappen waarbij de wet niet word nageleefd en sprake is van de schending van de mensenrechten en de eed van Hippocrates.Dit is het Nederland van Rutte, een alsmaar meer inhumane samenleving die ouderen ziet als last en de dood in drijft uit geldgewin en egoisme!

Elite Ouderen Zorg Luxe en Weelde

In tegenstelling tot de minder bedeelde ouderen, ruim 90 procent van alle Nederlanders die redelijke ( 40 procent) matige(20 procent) tot slechte of zelfs helemaal geen zorg( 40 procent) krijgen deze slechte medicijnen en matig eten, daartegenover staan de 10 procent( van alle ouderen) de goed bedeelden en de zeer goed bedeelde elite ouderen, die geweldig goede zorg krijgen en in alle luxe en weelde baden, ze vertoeven in riante huizen en vakantieparadijzen en krijgen het beste eten op 5 sterren niveau en hoger , ze maken vaak uitstapjes en dure reizen, ze krijgen de beste medicijnen, als er iets scheelt komt een zeer goede arts , de voorzieningen zijn superieur en alles is van A kwaliteit en daar word dan ook flink voor in de buidel getast.

Uit onderzoek blijkt dat dat elitair gezelschap de beste zorg krijgt en dat ruim 90 procent van alle Nederlanders niet de beste zorg maar matig tot zeer slechte zorg geniet. 10 procent van alle ouderen die tot de best bedeelden behoren slokken dan ook 90 procent van de budgetten op. Hiervan is terdege sprake omdat gebruik en misbruik gemaakt word van voorzieningen waarvoor door alle Nederlanders aan premies is betaald. Het zal duidelijk zijn dat een dergelijke ongelijkheid, wanbeleid, misbruik en de schending van de mensenrechten in welk land dan ook niet goed te praten valt.

Ethiek verantwoording! De Eed van Hippocrates

let goed op lezers!!!

Aantal zelfdodingen neemt toe

Gemiddeld 10,5 op de 100.000 inwoners in Nederland maakt zelf een einde aan zijn of haar leven al dan niet met hulp van een arts.

Het aantal zelfdodingen in Nederland is de laatste vijf jaar met bijna 30 procent toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zelfdoding komt steeds meer voor onder autochtonen tussen de 45 en 64 jaar. Onder allochtonen in Nederland zijn het vooral veel Belgen en Duitsers die zelfmoord plegen. Zelfdoding komt relatief weinig voor bij mensen van Turkse en Marokkaans afkomst. In totaal pleegden 12595 mensen in Nederland de afgelopen tien jaar zelfmoord.

De toename is het grootst onder mensen tussen de 30 en 70 jaar. Maar ook het aantal erg jonge mensen dat zelfmoord pleegde, nam weer toe. 6 mensen jonger dan 15 jaar en 45 jongeren tussen de 15 en 20 jaar stapten vorig jaar uit het leven.

MEDIA TABOE!

Media vermelden niet of liegen... hoeveel procent hulp krijgt van een arts, die een dodelijk middel aanreikt waarmee de mensen zich van het leven kunnen benemen.

:shock: CBS twijfelachtig

Cijfers van het CBS zijn doorgaans niet correct en volledig, betreffen vaak steekproeven, en geven nog maar het topje van de ijsberg voor zover de cijfers niet gemanipuleerd( vervalst) zijn op last van de goed betalende werkgever en wel de NL Overheid. in de praktijk zijn er veel meer slachtoffers te betreuren, dat kan elke Nederlander wel op zijn vingers aftellen.

Leugens.


de leugen >>>> Veruit de meest voorkomende manier van zelfdoding is ophanging of verwurging. <<<<
de waarheid >>>>steeds meer mensen overlijden a.g.v. een dodelijk middel en met hulp van een arts <<<

Artsen schenden de eed van Hippocrates ...


De Eed

Elke arts die Eed van Hippocrates heeft afgelegd dient alles te doen en in het werk te stellen in het belang van het welzijn van de patient! van de zieke medemens, en alles in het werk te stellen de gezondheid te bevorderen. Hierin speelt hoeveel geld de patient of zieke oudere bezit, of welke status, sekse of huidskleur de patient heeft geen enkele rol! Alle mensen hebben recht op goede zorg!


:!: De Eed van Hippocrates

"Ik zweer bij Apollon de genezer, bij Asclepius, Hygieia en Panacea en neem alle goden en godinnen tot getuige, om naar mijn beste oordeel en vermogen de volgende eed te houden:

Ik zal naar mijn beste oordeel en vermogen en om bestwil mijner zieken hen een leefregel voorschrijven en nooit iemand kwaad doen.

Nooit zal ik, om iemand te gerieven, een dodelijk middel voorschrijven of een raad geven, die, als hij wordt gevolgd, de dood tot gevolg heeft. Nooit zal ik een vrouw een instrument voorschrijven om een miskraam op te wekken. Maar ik zal de zuiverheid van mijn leven en mijn kunst bewaren. Het snijden van de steen zal ik nalaten, ook als de ziekte duidelijk is; ik zal dit overlaten aan hen die hierin bekwaam zijn. In ieder huis waar ik binnentreed, zal ik slechts komen in het belang van mijn patiënten.

Mijn leermeester zal ik eren en liefhebben als mijn ouders; ik zal in gemeenschap met hem leven en zo nodig mijn bezit met hem delen, de kunst leren zonder vergoeding en zonder dat daartoe een schriftelijke belofte nodig is; aan mijn zonen, aan de zonen van mijn leermeester en aan de leerlingen die verklaard hebben zich aan de regelen van het beroep te zullen houden, aan hen allen zal ik de grondslagen van de kunst leren.

Al hetgeen mij ter kennis komt in de uitoefening van mijn beroep of in het dagelijks verkeer met mensen en dat niet behoort te worden rondverteld, zal ik geheim houden en niemand openbaren. Moge ik, als ik deze eed getrouwelijk houd, vreugde vinden in mijn leven en in de uitoefening van mijn kunst, maar moge het tegenovergestelde het geval zijn indien ik hem schend.

Ik zal mij verre houden van iedere welbewuste slechte daad en van elke verleiding, in het bijzonder van de geneugten der liefde met mannen of vrouwen, of zij vrij zijn of slaaf."

Nederlandse variant van Hippocrates

In 1878 werd er in Nederland een artseneed ingevoerd, die was gebaseerd op de eed van Hippocrates. Deze artseneed werd door de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) en de VSNU (Vereniging van Samenwerkende Universiteiten in Nederland) in 2003 vervangen door een andere eed. Nog steeds leggen medisch studenten een eed of gelofte af op het moment dat zij hun artsbevoegdheid krijgen. Dit heeft volgens de kromme Nederlandse wet geen juridische betekenis.


N E D E R L A N D S E A R T S E N E E D (2003)

Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste
van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden
verlichten.
Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de
patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden
wat mij is toevertrouwd.
Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen
van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn
verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijk
heid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische
kennis, ook niet onder druk.
Ik zal zo het beroep van arts in ere houden

dat beloof ik , zo waarlijk helpe mij :!: * God Almachtig

:!: gekozen is voor de algemene formulering "GOD" waarbij de studenten
afhankelijk van hun geloof overtuiging de naam van hun God in gedachten kunnen invullen.


:shock: De regering van Nederland en Eu landen en de ingezetenen hebben zich echter wel te houden aan het Internationaal EU Recht en zijn verplicht om de Universele rechten van de Mensen te respecteren en na te leven!

:!: De Vorm

Het uitspreken van een eed is in veel landen de gebruikelijke manier om aan het eind van
de medische studie, tijdens een plechtige ceremonie, toewijding aan normen en waarden van het
artsenberoep te beloven. Stilstaan bij de ethische beroepscode kan ook eerder in de studie: in de Verenigde Staten
wordt op veel medical schools bij aanvang van de klinische fase van de studie een ‘white
coat ceremony’ gehouden Daarmee wordt vóór het contact met patiënten aandacht
aan een aantal ethische gedragsnormen van de beroepsgroep geschonken.

Artseneed van het KNMG en het VSNU, augustus 2003

:shock: De eed van Hippocrates download


redlove De Verklaring van Helsinki

De Verklaring van Helsinki is een verklaring die door de World Medical Association, een wereldwijde artsenorganisatie, is opgesteld in juni 1964 in Helsinki en die naderhand een aantal malen is aangepast.

In de verklaring worden richtlijnen en basisprincipes gegeven voor het verrichten van wetenschappelijk geneeskundig onderzoek op mensen en de omstandigheden waaronder deze zijn toegestaan.

In grote lijnen komt de verklaring erop neer dat het belang van de patiënt altijd voorop staat en zwaarder weegt dan het belang van het onderzoek, dat deelname strikt vrijwillig moet zijn en dat de arts steeds het belang van de patiënt voorop moet stellen en zo nodig de patiënt tegen zichzelf moet beschermen. Onderzoek is alleen toegestaan als de resultaten ook gepubliceerd worden en als de onderzoeksopzet wetenschappelijk verantwoord is, zodat de conclusies ook geldigheid hebben.

Het onderzoek is alleen toegestaan als het niet op een andere minder riskante of minder belastende manier kan worden verricht en als er niet al een betere behandeling of methode bekend is.

Of aan al deze voorwaarden voldaan wordt moet worden getoetst door commissies die zelf geen belang hebben bij het onderzoek.

10 000 uitermate goed bedeelden in de Nederlandse Zorgtop schenden De eed van Hippocrates omdat zij steeds meer schaars geld opslokken aan toplonen en miljoenen aan bonus en extraatjes, ze graaien zoveel dat er niet voldoende over is in de zorgsector om voor de zieke mensen en de ouderen te zorgen.Hiervan is ruim 75 procent pro VVD, 15 procent pro D66 en de overigen 20 procent heeft een voorkeur voor CDA en PVDA.

Werkgevers: massaontslag dreigt in langdurige zorg

200 000 ontslagen agv Rute beleid!

De langdurige zorg wordt nu geregeld door het Rijk en kost dit jaar 27 miljard euro, stijgt jaarlijks en is daarmee onbetaalbaar geworden, dat vindt het Rutte kabinet. Het wil de zorg in tehuizen alleen nog door de staat laten vergoeden voor mensen die zwaar hulpbehoevend zijn. De zorg buiten de instellingen, die varieert van billen wassen tot licht huishoudelijk werk, wordt afgeschoven naar gemeenten en mantelzorgers.

Steeds meer verzorgers en patiënten demonstreren tegen de plannen van het kabinet. Volgens de vakbond Abvakabo FNV, die demonstraties samen met o.a. de SP organiseert, raken 170 duizend mensen hun thuiszorg kwijt en verliezen 50 duizend thuiszorgmedewerkers hun baan. De waanzin ten top!

Statistieken Zorgsector

Uit de verhouding tussen leeftijd en ongevallen, binnen de Nederlandse blijkt dat er steeds meer mensen en meer dan evenredig met de stijging van de leeftijd in een ziekenhuis komen, en de kosten hiervan zijn schrikbarend. Veel beter zou zijn in de kwaliteit te investeren, in goede voorzieningen en in goed en meer zorg personeel, daarmee voorkom je een hele hoop pijn en ellende en druk je de kosten duizend keer beter dan door alles weg te bezuinigen. Nog beter zou zijn de gehele zorg te reorganiseren naar een systeem zoals dat in Cuba al heel veel jaren goed werkt, goede zorg voor alle mensen, geregeld door de overheid en tegen de kostprijs en iedereen betaalt een gelijk deel mee!

Eigen haard is een recht!

Woordvoerder Kees Bos van de dorpsraad vreest voor het lot van de 50 bewoners omdat zij mogelijk op andere locaties in de regio worden geplaatst, ver weg van vrienden en familie in Zwanenburg.

Rutte beleid is asociaal , niet humaan en in strijd met de mensenrechten

In vele landen van de wereld worden jaren lang grapjes gemaakt over Nederland, hoe achterlijk Nederland is, dat de Nederlandse ouderen slecht worden verzorgd en om maar eens iets te noemen van de waslijst, dat belastingen en accijns worden verhoogd terwijl in de EU buurlanden de kosten van tabak en alcohol en brandstof en levensmiddelen aanzienlijk lager zijn. De Belgen lachen zich een ongeluk en zijn blij met Rutte want ze verdienden alreeds een kleine miljard euro extra aan de toestroom van koopjesjagers uit Nederland. Helaas is de regering Rutte de slechtste regering die je maar kan bedenken, en zijn er ook steeds meer reportages waarin te zien is hoe de mensenrechten worden geschonden in Nederland, en hoe bejaarden maar ook vele andere landgenoten slechter en steeds slechter door de overheid worden behandeld.

De regering Rutte is niet in staat om het land te leiden,de welvaart goed en eerlijk te verdelen en te besteden, en maakt er een regelrechte puinhoop van. Ruttes bestuur is ijskoud en harteloos en gaat er van uit dat ouderen waaronder vele zieke landgenoten maar langer thuis moeten blijven en de familie maar beter voor de ouderen moet zorgen, om de kosten die de pan uitreizen te drukken. Ruttes beleid is onrechtvaardig en misdadig, want de regering Rutte zorgde er voor dat miljarden werden uitgegeven aan de JSF, die de meerderheid van de Nederlanders niet wenste, en dat de steenrijke leden van het huis van Oranje allemaal veel meer geld kregen per januari 2014, de Zorgtop alsmaar rijker werd, de belastingen fors omhoog gingen, en dat miljarden werden weggeschonken aan landen als Griekenland, en aan Brussel etc.

De regering Rutte is ondemocratisch, en heeft geen passie en geen visie en geen gevoel voor wat recht is en ethiek. VVD wil de privatisering van de zorgsector niet aanpakken en terugdraaien en gaat maar door met het slopen van het sociale stelsel. De regering Rutte schrapt steeds meer voorzieningen zoals toeslagen voor chronisch gehandicapten. De Zorgtop van Nederland verdient echter honderden miljoenen per jaar meer en werd door het beleid van Rutte alsmaar rijker. Binnen de AWBZ gaat meer dan 26 miljard euro om, elk jaar, veel geld gaat op aan winsten voor verzekeraars en medicijnfabrikanten, toplonen voor specialisten, en aan miljoenen bonus en extraatjes die de elite zich toe eigenen. Rutte is een vazal van Brussel en een premier die de belangen van andere mogendheden voorop stelt, dat samen met zijn kabinet van landverraders die de zorgsector niet willen hervormen naar een niet commercieel systeem zoals in Cuba.

Daarom moet de regering Rutte of welke overheid dan ook die handelt in strijd met de mensenrechten verdwijnen en dient een overheid aan te treden die de rechten van alle burgers respecteert, een humane overheid die de Zorgsector bestuurd zodat alle landgenoten tegen de kostprijs goede zorg krijgen.


respect! Bronnen, noten en/of referenties

Oudgriekse tekst van de Eed van Hippocrates
Latijn: Zelfgekozen dood
Anton van Hooff; Nero & Seneca 2000
Beschrijving in de Historia Augusta
Dr. Anton van Hooff op: "Artsen werden in de antieke tijd geacht om gewoon te helpen zonder daarbij vragen te stellen. Ze waren het verlengstuk van je eigen wil als patiënt. Het waren trouwens vaak slaven. Je huurde een arts in als instrument die deed wat jíj wou"
Artseneed van het KNMG en het VSNU, augustus 2003
Eed van Hippocrates, Orde van geneesheren van België
NOS sluiting verpleeghuizen inventaristaie
Volkskrant Massa Ontslag in langdurige Zorg
NOS CBS onderzoek Zelfmoord Nederland
Je hebt geen permissies om de bijlage(n)) in dit bericht te zien.
Avatar gebruiker
liefdenetwerk
Beheerder
 
Berichten: 1020
Afbeeldingen: 4
Geregistreerd: za 17 maart 2012, 01:06
Woonplaats: AmsterdamTrackback Link
Facebook Comments

Keer terug naar Prikbord

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: CommonCrawl [Bot] en 0 gasten